• Home
  • Noticias
  • : 3a edició del projecte Comerç 21: “Projecte de suport per donar l’impuls que necessites al teu negoci”

Notices

Mataró, 14 May 2019

: 3a edició del projecte Comerç 21: “Projecte de suport per donar l’impuls que necessites al teu negoci”

comerç21

Comerç 21 és un projecte promogut per la Diputació de Barcelona i PIME Comerç amb l’objectiu de millorar el comerç de la província de Barcelona.

 

Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.

 

En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i màrqueting, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

 

Es donarà suport segons les necessitats de cada cas, per millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara redefinir el model de negoci, comercialització i màrqueting.


Qui hi pot participar?
El projecte està dirigit a un màxim de 50 empreses preferentment a:
· Microempreses comercials i/o de serveis
· Localitzades en la trama urbana dels municipis de la província de Barcelona
· Capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci.

 

Metodologia

Fase 1: Selecció
Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.


Fase 2: Planificació
Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los.
Durant aquesta fase farem:
· Inici del projecte i sessió de networking entre els participants.
· 6 hores d’assessorament individualitzat
· Sessions col·lectives sobre temàtiques genèriques identificades en base a les empreses participants.


Fase 3: Execució
10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

 

Fase 4: Seguiment

Les empreses rebran 2 hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després d’haver finalitzat el projecte.


Inscripcions i contacte

La participació al projecte tindrà un preu per a l’empresa de 100€ (+iva) un cop sigui seleccionada. La resta de l’import serà subvencionat per la Diputació de Barcelona i PIMEC.


Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció es poden consultar al web: www.comerc21.cat


El termini per presentar les candidatures és el dia 7 de juny de 2019.